Carme Garcia Noguera

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ha realitzat 6 articles:

-Article 1: València com a capital de la Segona República.

-Article 2: Esperança des d'Argentina: ajudes al poble de Xaló en la Guerra Civil (amb Lucrècia).

-Article 3: Les col·lectivitzacions agràries al País Valencià.

-Article 4: La indumentària tradicional valenciana al segle XVIII (amb Míriam)

-Article 5: El naixement del teatre principal de València.

-Article 6: L'arribada del cine a la ciutat de València.