Publicacions sobre Història Medieval

 

 

 

 

12 abril 2016,

La croada fallida a Terra Santa de Jaume I

A mitjan setembre de 1269 resultava prou difícil explicar a la gent el malaurat retorn del rei Jaume I i la seua expedició a Terra Santa. El mateix monarca feia unes dècades s’erigia defensor de la cristiandat amb la conquesta de Mallorca i València i, més recentment, de les terres de Múrcia...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 febrer 2015,

Una perspectiva del senyoriu: Orígens i evolució a terres valencianes (SS. XIII - XV)

Al s. XIII, amb l’arribada del casal d’Aragó, s’inicia a terres valencianes l’establiment d’una societat feudal que va tindre amb el senyoriu una cèl·lula base de l’organització econòmica i social. A continuació, es repassen de forma breu alguns trets del senyorius medievals valencians; des dels seus orígens, la seua evolució política i econòmica al s. XIV, i el dinàmic mercat de la terra que va caracteritzar el s. XV valencià.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

15 febrer2016,

Els llibres i la Secció de Fàbrica de la Seu de València durant l'Edat Mitjana

Durant l’edat mitjana, per tal de bastir grans obres constructives com foren les catedrals es va necessitar d’una important tasca d’administració i gestió dels recursos disponibles. Tot seguit, aprofundirem en el coneixement d’aquests treballs de direcció que a la Seu de València...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

13 abril 2014,

El Catarisme: Occitans i Càtars a la Conquesta i Poblament de Mallorca i València

A partir del segle XII la Corona d’Aragó es va convertir en l’últim santuari de rebels càtars de les terres d’Occitània, concretament de les terres del Llenguadoc i la Provença. A les terres catalanes esperaven trobar refugi i, possiblement, una nova oportunitat per a difondre la seua doctrina.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 novembre 2014,

L'emprempta morisca a la Marina Alta. Els despoblats moriscos

Aproximació a l’herència arquitectònica morisca a la comarca de la  Marina Alta: els despoblats. Anàlisi de l’espai físic i l’evolució del poblament.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

15 octubre 2014,

La primera fundació de l'Ordre de Sant Jeroni a la Corona d'Aragó. Origen i evolució

Història de la primera fundació de l’orde de Sant Jeroni a la Corona d’Aragó. Causes i esdeveniments que fomentaren el desplaçament des  del monestir de Sant Jeroni de la Plana de Xàbia cap al de Sant Jeroni de Cotalba, a Alfauir. Paral·lelisme amb Castella i evolució d’aquests dos importants monestirs.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

31 març 2014,

L'arribada del Gòtic al nou Regne de València

Al següent article tractarem de fer un repàs d’alguns aspectes del gòtic a terres valencianes: el nom, la cronologia, l’arribada i trets socials i simbòlics associats aquesta singular arquitectura. 

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 febrer 2014,

Una aproximació a l'urbanisme de la ciutat de València durant al segle XV

L’urbanisme és una disciplina que se centra a estudiar l’organització, la definició i la determinació dels ambients urbans quant al seu aspecte físic, normatiu i regulador. La ciutat de València és un bon exemple per copsar l’evolució urbanística a través d’aquesta definició ara exposada.

L'bjectiu d’aquestes reflexions és plasmar-ne una imatge sintètica; per això no es tractarà el procés de fundació de la Junta de Murs i Valls sinó que es faran cinc cèntims dels trets que defineixen l’urbanisme quatrecentista de València.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

19 desembre 2013,

Jueus al nou Regne de València

Al s. XIII es produeix la conquesta del Sharq Al-Àndalus iniciant-se  així un procés colonitzador del territori valencià pels nous pobladors cristians. En aquest article es pretén donar una visió de la integració al Regne d’un colon especial, el jueu. 

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

05 desembre 2013,

La llotja de la seda: Patrimoni de la Humanitat

Comentari sobre la Llotja de la Seda, punt turístic important de la ciutat de València.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2013,

Actituds en trànsit. La identitat femenina al Segle d'Or

La historiografia ha demostrat que a partir dels textos literaris podem observar la realitat històrica del context en el qual han sigut creats. Amb aquest article podrem comprovar com en obres literàries d’autors del Segle d’Or valencià es reflecteix la consolidació d’actituds i paradigmes socials que ja formaven part de l’ideari baixmedieval. Com a exemple representatiu tractarem la qüestió de les actituds cap a les dones. 

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

31 octubre 2013,

Origens i evolució d'una fira centenària

Aprofitem que s’apropa la 667a edició de la Fira de Tots Sants de  Cocentaina per presentar un breu resum sobre la fundació i evolució d’aquesta fira centenària. 

» Visualització ràpida »Descàrrega .pdf

15 octubre 2013,

La Guerra dels Dos Peres (1356 - 1369)

Al llarg de la plena i baixa edat mitjana es va viure un llarg conflicte entre Castella i la Corona d’Aragó per tal de dirimir quin regne posseïa  l’hegemonia a la península ibèrica. Aquesta pugna va tindre la seua culminació amb la guerra dels dos Peres, que va afectar de forma directa el País Valencià i en la qual Castella afermà la seua supremacia.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 octubre 2013,

Cabdet: Un enforcall castellanovalencià

Breu repàs històric de l’esdevenir del municipi de Cabdet (Caudete), des de la seua integració al Regne de València (1296-1305) fins a la derogació dels seus privilegis i la integració a Castella (1707).

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

12 setembre 2013,

La Batalla de Muret, la fi del somni occità per a la Corona d'Aragó

Enguany s’acompleixen 800 anys d’una batalla decisiva que canvià l’orientació expansionista de la Corona d’Aragó. Tot seguit analitzem com es va arribar a la situació de conflicte, així com les conseqüències derivades d’aquesta situació.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

12 agost 2013,

Socis o rivals? genovesos al País Valencià durant la Baixa Edat Mitjana

Durant la baixa edat mitjana el País Valencià és un territori obert als circuits de comerç internacional i ibèric, per tant, fou un espai geogràfic que no va passar desapercebut per a una de les principals repúbliques marítimes italianes: Gènova.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juny 2013,

Violència urbana al Regne de València Medieval: control del poder i preeminència social

Amb la consolidació de les ciutats, se succeeixen a l’Europa occidental lluites pel control dels òrgans de poder ciutadans; en aquest cas s’analitzarà a grans trets el que ocorregué al Regne de València.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

17 juny 2013,

L'empresa de València: Albarrasí com a part activa en la conquesta

Les terres valencianes van ser objectiu d’expansió per a la 
Corona d’Aragó. Un territori, poc estudiat, va participar més activament en l’empresa de la conquesta: Albarrasí.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

13 maig 2013,

L'adaptació artillera d'una fortificació medieval: El Castell de Cocentaina

La importància creixent de l’artilleria a la tardor de l’Edat Mitjana féu que moltes fortificacions s’hagueren d’adaptar a les noves armes. A continuació presentem el cas del Castell de Cocentaina. Al bell mig de la muntanya més pròxima a Cocentaina s’alça imponent, a 765 metres d’altitud sobre el mar, el Castell de Cocentaina. El seu emplaçament estratègic permet controlar tota la Vall del Serpis, el que ha estat determinant perquè...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 maig 2013,

Del camp al mercat; Els orígens de l'agricultura comercial a la Baixa Edat Mitjana

Transformacions a l’àmbit agrícola valencià a la fi de l’edat mitjana; repàs als principals cultius comercials que irrompen al paisatge agrari al llarg del s.XV. Per parlar de les transformacions agràries a finals de la baixa edat mitjana, cal trencar amb la imatge d’uns pagesos estancats en l’autoconsum i aïllats dels circuits comercials. La reconversió agrària tingué major intensitat quan...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

22 abril 2013,

Sant Jordi a l'Edat Mitjana: Les fonts historiogràfiques a la Corona d'Aragó

Sant Jordi va ser, durant l’Edat Mitjana, un sant sempre present arreu de l’Europa occidental. A la Corona d’Aragó, la seua empremta es pot reconèixer tant en les fonts historiogràfiques com iconogràfiques. Aquestes permeten fer-se una idea de com s’assimilà la figura del sant a l’ideal bel·licista de l’època.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

08 abril 2013,

Un procés inquisitorial a la València del segle XV: El cas de Lluís Alcanyís

La vida de Lluís Alcanyís va acabar precoçment després d'un judici de la Inquisició valenciana del segle XV, baix l'acusació de ser practicant del judaisme. El present article pretén fer un repàs de la informació que avui en dia es té sobre el seu procés inquisitorial.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 març 2013,

Efectes socials de la pesta negra en la ciutat de València al segle XIV

Visió dels principals efectes socials que l’anomenada “pesta negra” provocà en la ciutat de València entre 1348 i 1395. La temuda pesta negra feia la seua entrada en la ciutat de València a principis de maig de l’any 1348. Aquesta era una epidèmia originària d’Àsia central que ràpidament es propagà per Europa gràcies a...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

25 març 2013,

La conquesta i colonització de les comarques meridionals

La prolongació de la resistència armada musulmana després de 1245 va evidenciar la precarietat del control cristià a les terres conquerides. Per tal d’afermar el seu control sobre el territori, Jaume I va promocionar una colonització que garantiria el domini cristià del sud del país.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

21 març 2013,

Aproximació a la política castral de Jaume I al País Valencià (S. XIII)

Al següent article tractem d’apropar-nos cap a la postura del Rei Jaume enfront d’unes fortificacions d’herència sarraïna que han caracteritzat al llarg dels segles el paisatge del País Valencià.
Amb una escassa oposició i en un curt període de temps, concretament  entre els anys 1229 i 1245 es completa la conquesta del Regne de València...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 març 2013,

Una ruta de conquesta: la Tinença de Benifassà

L'objectiu d’aquest article és realitzar una “ruta de conquesta” a través de la Tinença de Benifassà, tot centrant-nos en alguns dels seus indrets més significatius. La comarca històrica de la Tinença de Benifassà se situa a l’extrem septentrional del País Valencià i limita pel...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

25 febrer 2013,

El Marquesat de Dénia: Gènesi i evolució de la seua titularitat

Història sobre la formació del Marquesat de Dénia. Estudi i recorregut de la seua titularitat i canvi d’estatus, des del seu origen fins a la incorporació a la Corona.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

21 febrer 2013,

La repoblació de l'Horta Nord

Aquest article pretén donar una imatge de la repoblació de l'Horta Nord, basant-se en l'origen del contingent de població que hi arribà a aquesta comarca. Tot açò, realitzant un breu recorregut per la Batalla del Puig.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 febrer 2013,

La ruta dels monestirs valencians

Comentari sobre la ruta dels monestirs valencians, el seu recorregut i un breu anàlisi del transfons històric i de les característiques artístiques de cadascun dels cinc monestirs.

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf

04 febrer 2013,

Els hüsun musulmans: El cas del Castell d'Ambra de Pego

Història del castell d’Ambra de Pego (Marina Alta), característiques dels Hüsun a les terres valencianes i algunes aportacions historiogràfiques. El castell d’Ambra de Pego és una construcció d’època islàmica característica d’arreu del País Valencià. Es troba situat al terme de Pego en una partida amb el mateix nom, sobre un tossal d’uns 300...

» Visualització ràpida » Descàrrega .pdf