Miriam Devesa Benlloch

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ha realitzat 8 articles:

-Article 1: El marquesat de Dènia. Gènesi i evolució de la seua titularitat.

-Article 2: Els efectes socials de la pesta negra a la ciutat de València al segle XIV.

-Article 3: La repercussió de la fil·loxera en el comerç de la pansa a la Marina Alta.

-Article 4: Treball i ús tradicional dels forns de calç al País Valencià.

-Article 5: La indumentària tradicional valenciana al segle XVIII.

-Article 6: "L'estiu de la por" i les conversions dels mudèjars valencians en el context de les Germanies.

-Article 7: Els Estatuts de Neteja de Sang i els judeoconversos: Un altre mecanisme d'exclusió social.

-Article 8: La primera fundació de l'Ordre de Sant Jeroni a la Corona d'Aragó. Orígen i evolució.