Clapir: lladrar el gos amb un crit agut i penetrant, especialment quan descobreix la caça"

Amb aquest mot valencià hem pretès identificar el nostre projecte com un intent decidit i potent de reivindicació de la nostra història. Davant les dificultats que observem en el món de la història per a vertebrar una historiografia valenciana hem decidit crear una revista per a cobrir, encara que siga parcialment, aquesta mancança en l’àmbit acadèmic, fet que ajudarà a motivar i fomentar les línies d’investigació sobre temes d’història del País Valencià.

Dins de les nostres possibilitats d’acció, pretenem crear una revista de tipus historiogràfic que intente agrupar les línies d’investigació més noves, els descobriments més recents i que recopile les fites més destacables de la historiografia recent del País Valencià.

D’aquesta forma, pretenem pal·liar l’oblit d’aquesta vessant de la història i que els investigadors més consolidats continuen i milloren la tasca investigadora, tot refent els eixos temàtics i el panorama historiogràfic del País Valencià.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nostres objectius

El grup Clapir ha traçat i esbossat uns objectius fonamentals, que ens permet obrir un ampli ventall de possibilitats enfront l'ús de dos conceptes que difondrem mitjançant aquesta plataforma: per una banda, la realització d'una història que pivota i es centra a l'àmbit del País Valencià i que originen la distinció que ens caracteritza. Per l'altra, difondre aquesta història a través d'un dels elements clau de la nostra cultura: l'ús i promoció del valencià.

L'aplicació d'aquestes dues variables seran la base fonamental d'un grup de joves, d'una revista, que comença el seu periple navegant en aigües turmentoses. La manca de l'exercici reflexiu de la nostra història, així com de la seua difusió cap a la societat, és palesa a quasi tots els àmbits socials, econòmics, institucionals i culturals del nostre territori.

És per això, que ens trobem amb una oportunitat única i profitosa per impulsar des de l'àmbit estudiantil i acadèmic, aquestes propostes. Unes propostes que aniran sempre de la mà del to reivindicatiu: Història i llengua: parlar de la nostra història utilitzant part de la nostra història, de la nostra llengua.

Les nostres publicacions

La revista Clapir manté publicacions periòdiques al voltant dels estudis i publicacions, congressos i temàtiques que interessen tant al públic especialitzat com per a l'àmbit divulgatiu. Aquestes, estan pensades per oferir un nivell especialitzat a la vegada que fàcil de digerir.

Es tracta de realitzar una història pensant en un ampli espectre de la comunitat, però sense perdre un nivell de qualitat acadèmica i professional. Tal i com advertim, les publicacions periòdiques estaran referides a períodes històrics englobats en les cinc categories clàssiques de divisió de la història (Prehistòria, Història Antiga, Medieval, Moderna, Contemporània) més Història de l'Art i una secció d'Historiografia.

El Grup Clapir treballarà per promoure i publicar les primeres edicions en paper, amb una temàtica central que vincularà i vertebrarà cada número d'aquesta versió paper: ¡No et pergues cap novetat!